Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2007-08 (2. samling)
KOM (2008) 0040 Bilag 1
Offentligt
531363_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig
og deres stedforinedere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 920000
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 1806
Bilag
Journalnummer
Kontor
400.C.2-0
EUK
27. februar 2008
Til underretning for Folketingets Europaudvaig ved1gges Fødevaremi-
nisteriets nrhedsnotat om Kommissionens forsiag ii Europa-
Parlamentets og Râdets forordning om fødevareinformation til forbru-
genie, KOM (2008) 40 endelig.