Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2007-08 (2. samling)
KOM (2008) 0162 Bilag 1
Offentligt
552422_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig
og deres stedfortrdere
Asiadsk Plads 2
DK-1448 Kebenhavn K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag Journalnummer Kontor
1 400.C.2-0 EUK
30. april 2008
Til underretning for Fo]ketingets Europaudvaig ved1gges Fødevaremi-
nisteriets grundnotat om forsiag ill Râdets forordning am 2endring af
Rdets forordning (EF) nr. 423/2004 om foranstaitninger dl genopret-
fling af torskebestande, KOM (2008) 162 endelig.