Trafikudvalget 2007-08 (2. samling)
KOM (2008) 0389 Bilag 1
Offentligt
583924_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig
og deres stedfortrdere
Asjailsk Plads 2
DK-1448 Kobenhavn K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag Journalnummer Kontor
I 400.C.2-0 EUK
12. august 2008
Til underretning for Folketingets Europaudvaig ved1gges Transport-
ministeriets grundnotat vedrørende Kommissionens meddelelse til
Europa-Parlamentet og Rdet om F11es europisk luftrum II: Pa vej
mod en mere bredygtig lufttrafik med forbedrede prstationer, KOM
(2008) 0389.
Notatet er parallelfremsendt iii Folketingets Europaudvaig og Folketin-
gets Trafikudvaig.