Europaudvalget 2009-10
KOM (2008) 0423 Spørgsmål 1
Offentligt
760868_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udenrigsministeren
20. november 2009
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2008) 0423
Grønbog Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelses-
systemerne i EU
Spørgsmål 1
Vil ministeren oversende et notat, der belyser de konkrete konsekvenser, det
vil have for Danmark at tilslutte sig forslaget til Rådskonklusionerne om ud-
dannelse af børn med invandrerbaggrund?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra MF Per Clausen (EL)
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på elpecl@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Anne-Marie Meldgaard
Formand
Kopi til undervisningsministeren
1/1