Arbejdsmarkedsudvalget 2007-08 (2. samling)
KOM (2008) 0426 Spørgsmål 2
Offentligt
593575_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udenrigsministeren
29. september 2008
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2008) 0426
Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling
af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering
Spørgsmål 2
Reregeringen bedes gøre nærmere rede for, hvilke refleksioner der ligger bag
regeringens vurdering af nærhedsprincippets overholdelse i Kommissionens
forslag til Rådsdirektiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling
mellem mennesker uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel ori-
entering (KOM (2008) 426)?
På udvalgets vegne
Svend Auken
formand
Kopi til velfærdsministeren
1/1