Fælles regler for den fælles landbrugspolitik og støtteordninger for landbrugere

Forslag til Rådets forordning (EF) Nr. om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere Forslag til Rådets for om ændringer af den fælles landbrugspolitik ved ændring af forordning (EF) nr. 320/2006, (EF) nr. 1234/2007, (EF) nr. 3/2008 og (EF) nr. […]/2008 Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20080306.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
20.05.2008
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
CNS/2008/0103
Beslutningsprocedure:
Høringsprocedure - CNS
Retsgrundlag:
Art. 36 EF, Art. 37 EF, Art. 299, stk. 2 EF, Forordning (EF) nr. 1698/2005
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Er det ikke korrekt, at EU’s midtvejsreform samlet set har været en økonomisk fordel for dansk landbrug? 02.09.2009 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 2999

2008-09

Vil ministeren støtte Kommissionens forslag om, at der satses på buffer strips langs vandløb og bevarelse af læhegn, grupper af træer, vandhuller og andre former for landskabselementer som et led i gennem god landbrugs- og miljøtilstand (GLM) at erstatte den ødelagte natur, som følge af den ophævede bragklægnignsordning? 10.12.2008 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 713

2008-09

Mener ministeren, at konklusionerne fra det uformelle landbrugsministermøde i Annecy den 28. november 2008 om den fælles landbrugspolitiks fremtid på nogen måde afspejler den danske beslutning om at afvikle såvel den indirekte som den direkte landbrugsstøtte? 03.12.2008 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 642

2008-09

Af hvilken grund har ministeren tilsluttet sig konklusionerne fra det uformelle landbrugsministermøde i Annecy den 28. november 2008 om den fælles landbrugspolitiks fremtid, selv om de ikke på nogen måde afspejler den danske beslutning om at afvikle såvel den indirekte som den direkte landbrugsstøtte? 03.12.2008 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 643

2008-09

Hvorfor har ministeren tilsluttet sig konklusionerne fra det uformelle landbrugsministermøde i Annecy den 28. november 2008 om den fælles landbrugspolitiks fremtid, hvoraf det helt misvisende hævdes, at landbruget i EU medvirker til at bevare naturresourcer, men at det på ingen måde fremgår, at EU's landbrugspolitik er klart skadelig for naturen (hvilket ministeriet selv har konstateret ifm. ophævelse af braklægningsordningen)? 03.12.2008 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 645

2008-09

Vil ministeren sikre, at de 10 procent af den direkte landsbrugsstøtte, som kan anvendes til miljø og økologi, vil blive anvendt til dette i Danmark, jf. hendes udtalelser til Morgenavisen Jyllands-Posten den 21. november 2008? 21.11.2008 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 504

2008-09

Mener ministeren, at andre landes mulighed for at bruge de 10 pct. af den direkte landbrugsstøtte, som kan bruges til miljø og økologi, til målrettet landbrugsstøtte, kan komme til at påvirke den danske fordeling af disse midler? 21.11.2008 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 517

2008-09

Vil ministeren kompensere dansk landbrug for den dårligere konkurrencesituation, det kan blive stillet i, når andre EU-lande bruger de 10 pct. af den direkte landbrugsstøtte til målrettet landbrugsstøtte, som Danmark har tænkt sig at bruge til miljø og økologi? 21.11.2008 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 518

2008-09

Er ministeren enig i, at det er katastrofalt, at blandt andet den socialistiske og den konservative gruppe i Europa-Parlamentets landbrugsudvalg vil begrænse de ændringer, som Kommissionen har foreslået i EU's landbrugsstøtte i kraft af sundhedstjekket t 14.10.2008 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 85

2008-09

Vil ministeren på baggrund af, at danske mælkebønder får en støtte på 1,1 mia. kr. med henvisning til fiktive fald i priserne, samtidig med at priserne på mejeriprodukter stiger dramatisk, tage initiativ til en omlægning af den danske EU-landbrugsstøtte, sådan at mulighederne for at overføre en del af midlerne til landdistriktsudvikling udnyttes? 23.08.2007 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 5778

2006-07

Vil ministeren på baggrund af, at danske mælkebønder får en støtte på 1,1 mia. kr. med henvisning til fiktive fald i priserne, samtidig med at priserne på mejeriprodukter stiger dramatisk, tage initiativer, der kan medvirke til at fremrykke afviklingen af EU’s landbrugsstøtte? 23.08.2007 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 5780

2006-07

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Er det ikke korrekt, at EU’s midtvejsreform samlet set har været en økonomisk fordel for dansk landbrug? 02.09.2009 § 20-spørgsmål

S 2999

2008-09

Vil ministeren støtte Kommissionens forslag om, at der satses på buffer strips langs vandløb og bevarelse af læhegn, grupper af træer, vandhuller og andre former for landskabselementer som et led i gennem god landbrugs- og miljøtilstand (GLM) at erstatte den ødelagte natur, som følge af den ophævede bragklægnignsordning? 10.12.2008 § 20-spørgsmål

S 713

2008-09

Mener ministeren, at konklusionerne fra det uformelle landbrugsministermøde i Annecy den 28. november 2008 om den fælles landbrugspolitiks fremtid på nogen måde afspejler den danske beslutning om at afvikle såvel den indirekte som den direkte landbrugsstøtte? 03.12.2008 § 20-spørgsmål

S 642

2008-09

Af hvilken grund har ministeren tilsluttet sig konklusionerne fra det uformelle landbrugsministermøde i Annecy den 28. november 2008 om den fælles landbrugspolitiks fremtid, selv om de ikke på nogen måde afspejler den danske beslutning om at afvikle såvel den indirekte som den direkte landbrugsstøtte? 03.12.2008 § 20-spørgsmål

S 643

2008-09

Hvorfor har ministeren tilsluttet sig konklusionerne fra det uformelle landbrugsministermøde i Annecy den 28. november 2008 om den fælles landbrugspolitiks fremtid, hvoraf det helt misvisende hævdes, at landbruget i EU medvirker til at bevare naturresourcer, men at det på ingen måde fremgår, at EU's landbrugspolitik er klart skadelig for naturen (hvilket ministeriet selv har konstateret ifm. ophævelse af braklægningsordningen)? 03.12.2008 § 20-spørgsmål

S 645

2008-09

Vil ministeren sikre, at de 10 procent af den direkte landsbrugsstøtte, som kan anvendes til miljø og økologi, vil blive anvendt til dette i Danmark, jf. hendes udtalelser til Morgenavisen Jyllands-Posten den 21. november 2008? 21.11.2008 § 20-spørgsmål

S 504

2008-09

Mener ministeren, at andre landes mulighed for at bruge de 10 pct. af den direkte landbrugsstøtte, som kan bruges til miljø og økologi, til målrettet landbrugsstøtte, kan komme til at påvirke den danske fordeling af disse midler? 21.11.2008 § 20-spørgsmål

S 517

2008-09

Vil ministeren kompensere dansk landbrug for den dårligere konkurrencesituation, det kan blive stillet i, når andre EU-lande bruger de 10 pct. af den direkte landbrugsstøtte til målrettet landbrugsstøtte, som Danmark har tænkt sig at bruge til miljø og økologi? 21.11.2008 § 20-spørgsmål

S 518

2008-09

Er ministeren enig i, at det er katastrofalt, at blandt andet den socialistiske og den konservative gruppe i Europa-Parlamentets landbrugsudvalg vil begrænse de ændringer, som Kommissionen har foreslået i EU's landbrugsstøtte i kraft af sundhedstjekket t 14.10.2008 § 20-spørgsmål

S 85

2008-09

Vil ministeren på baggrund af, at danske mælkebønder får en støtte på 1,1 mia. kr. med henvisning til fiktive fald i priserne, samtidig med at priserne på mejeriprodukter stiger dramatisk, tage initiativ til en omlægning af den danske EU-landbrugsstøtte, sådan at mulighederne for at overføre en del af midlerne til landdistriktsudvikling udnyttes? 23.08.2007 § 20-spørgsmål

S 5778

2006-07

Vil ministeren på baggrund af, at danske mælkebønder får en støtte på 1,1 mia. kr. med henvisning til fiktive fald i priserne, samtidig med at priserne på mejeriprodukter stiger dramatisk, tage initiativer, der kan medvirke til at fremrykke afviklingen af EU’s landbrugsstøtte? 23.08.2007 § 20-spørgsmål

S 5780

2006-07

Kommissionen fremlagde den 20. november 2007 en meddelelse om forberedelse af ”sundhedstjekket” af reformen af den fælles landbrugspolitik. På baggrund af drøftelserne i Rådet har Kommissionen nu fremsat en række forslag til konkrete ændringer og tilpasninger af EU-reglerne. Forslagene knytter sig overordnet til enkeltbetalingsordningen, de finansielle ordninger, markedsordningerne og nye udfordringer for det europæiske landbrug.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Svar på spm.nr. S 2999 10.09.2009 Endeligt svar

Svar på S 2999

2008-09

Er det ikke korrekt, at EU’s midtvejsreform samlet set har været en økonomisk fordel for dansk landbrug? 02.09.2009 § 20-spørgsmål

S 2999

2008-09

Svar på spm. nr. S 713 18.12.2008 Endeligt svar

Svar på S 713

2008-09

Svar på spm. nr. S 642 11.12.2008 Endeligt svar

Svar på S 642

2008-09

Svar på spm. nr. S 643 11.12.2008 Endeligt svar

Svar på S 643

2008-09

Svar på spm. nr. S 645 11.12.2008 Endeligt svar

Svar på S 645

2008-09

Vil ministeren støtte Kommissionens forslag om, at der satses på buffer strips langs vandløb og bevarelse af læhegn, grupper af træer, vandhuller og andre former for landskabselementer som et led i gennem god landbrugs- og miljøtilstand (GLM) at erstatte den ødelagte natur, som følge af den ophævede bragklægnignsordning? 10.12.2008 § 20-spørgsmål

S 713

2008-09

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 14/11-08 09.12.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 109

2008-09

Mener ministeren, at konklusionerne fra det uformelle landbrugsministermøde i Annecy den 28. november 2008 om den fælles landbrugspolitiks fremtid på nogen måde afspejler den danske beslutning om at afvikle såvel den indirekte som den direkte landbrugsstøtte? 03.12.2008 § 20-spørgsmål

S 642

2008-09

Af hvilken grund har ministeren tilsluttet sig konklusionerne fra det uformelle landbrugsministermøde i Annecy den 28. november 2008 om den fælles landbrugspolitiks fremtid, selv om de ikke på nogen måde afspejler den danske beslutning om at afvikle såvel den indirekte som den direkte landbrugsstøtte? 03.12.2008 § 20-spørgsmål

S 643

2008-09

Hvorfor har ministeren tilsluttet sig konklusionerne fra det uformelle landbrugsministermøde i Annecy den 28. november 2008 om den fælles landbrugspolitiks fremtid, hvoraf det helt misvisende hævdes, at landbruget i EU medvirker til at bevare naturresourcer, men at det på ingen måde fremgår, at EU's landbrugspolitik er klart skadelig for naturen (hvilket ministeriet selv har konstateret ifm. ophævelse af braklægningsordningen)? 03.12.2008 § 20-spørgsmål

S 645

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde landbrug og fiskeri 28/11-08 03.12.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde landbrug og fiskeri 28/11-09

Bilag 2

2008-09

Svar på spm. nr. S 518 01.12.2008 Endeligt svar

Svar på S 518

2008-09

Svar på spm. nr. S 517 01.12.2008 Endeligt svar

Svar på S 517

2008-09

Svar på spm. nr. S 504 01.12.2008 Endeligt svar

Svar på S 504

2008-09

2909. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Bruxelles, den 28. november 2008 28.11.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde landbrug og fiskeri 28/11-09

2008-09

Fødevareministeriets redegørelse for Rådsmøde den 18-20/11-08 om Landbrug og fiskeri 27.11.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde landbrug og fiskeri 18-20/11-08

Bilag 5

2008-09

Vil ministeren sikre, at de 10 procent af den direkte landsbrugsstøtte, som kan anvendes til miljø og økologi, vil blive anvendt til dette i Danmark, jf. hendes udtalelser til Morgenavisen Jyllands-Posten den 21. november 2008? 21.11.2008 § 20-spørgsmål

S 504

2008-09

Mener ministeren, at andre landes mulighed for at bruge de 10 pct. af den direkte landbrugsstøtte, som kan bruges til miljø og økologi, til målrettet landbrugsstøtte, kan komme til at påvirke den danske fordeling af disse midler? 21.11.2008 § 20-spørgsmål

S 517

2008-09

Vil ministeren kompensere dansk landbrug for den dårligere konkurrencesituation, det kan blive stillet i, når andre EU-lande bruger de 10 pct. af den direkte landbrugsstøtte til målrettet landbrugsstøtte, som Danmark har tænkt sig at bruge til miljø og økologi? 21.11.2008 § 20-spørgsmål

S 518

2008-09

2904. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Bruxelles, den 18.-20. november 2008 18.11.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde landbrug og fiskeri 18-20/11-08

2008-09

Referat af møde i §2-udvalget (landbrug) forud for rådsmøde landbrug og fiskeri 18-20/11-08 13.11.2008 Notat

Rådsmøde landbrug og fiskeri 18-20/11-08

Bilag 3

2008-09

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 24/10-08 12.11.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 54

2008-09

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde Landbrug og fiskeri 27-28/10-08 07.11.2008 Beslutningsreferat

Rådsmøde landbrug og fiskeri 27-28/10-08

Bilag 7

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde landbrug og fiskeri 28/11-08 06.11.2008 Samlenotat

Rådsmøde landbrug og fiskeri 28/11-09

Bilag 1

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde landbrug og fiskeri 18-20/11-08 06.11.2008 Samlenotat

Rådsmøde landbrug og fiskeri 18-20/11-08

Bilag 1

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde landbrug og fiskeri 27-28/10-08 31.10.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde landbrug og fiskeri 27-28/10-08

Bilag 6

2008-09

2900. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Luxembourg, den 27.-28. oktober 2008 27.10.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde landbrug og fiskeri 27-28/10-08

2008-09

Referat af møde i § 2-udvalget (landbrug) forud for rådsmøde landbrug 27-28/10-08 24.10.2008 Meddelelse

Rådsmøde landbrug og fiskeri 27-28/10-08

Bilag 4

2008-09

Svar på spm. nr. S 85 22.10.2008 Endeligt svar

Svar på S 85

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde landbrug og fiskeri 27-28/10-08 16.10.2008 Samlenotat

Rådsmøde landbrug og fiskeri 27-28/10-08

Bilag 1

2008-09

Er ministeren enig i, at det er katastrofalt, at blandt andet den socialistiske og den konservative gruppe i Europa-Parlamentets landbrugsudvalg vil begrænse de ændringer, som Kommissionen har foreslået i EU's landbrugsstøtte i kraft af sundhedstjekket t 14.10.2008 § 20-spørgsmål

S 85

2008-09

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 26/9-08 07.10.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 464

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde landbrug og fiskeri 29-30/9-08 03.10.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde landbrug og fiskeri 29-30/9-08

Bilag 5

2007-08 (2. samling)

Referat af møde i §2-udvalget (landbrug) forud for rådsmøde landbrug 29-30/9-08 29.09.2008 Notat

Rådsmøde landbrug og fiskeri 29-30/9-08

Bilag 4

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde landbrug og fiskeri 29.-30/9-08 11.09.2008 Samlenotat

Rådsmøde landbrug og fiskeri 29-30/9-08

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde landbrug og fiskeri 15/7-08 - fødevaredelen 21.07.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde landbrug og fiskeri 4/7-08

Bilag 6

2007-08 (2. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/6-08 17.07.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 368

2007-08 (2. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/7-08 17.07.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 369

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde landbrug og fiskeri 23-24/6-08 30.06.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde landbrug og fiskeri 23-24/6-08

Bilag 7

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde landbrug og fiskeri 15/7-08 26.06.2008 Samlenotat

Rådsmøde landbrug og fiskeri 4/7-08

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Grundnotat om sundhedstjekket 25.06.2008 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2008) 0306

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Referat af møde i § 2-udvalget (landbrug) den 23.-24/6-08 25.06.2008 Notat

Rådsmøde landbrug og fiskeri 23-24/6-08

Bilag 6

2007-08 (2. samling)

2881. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Luxembourg, den 23.-24. juni 2008 23.06.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde landbrug og fiskeri 23-24/6-08

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde landbrug og fiskeri 23-24/6-08 - miljødelen 17.06.2008 Samlenotat

Rådsmøde landbrug og fiskeri 23-24/6-08

Bilag 2

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde landbrug og fiskeri 23.-24/6-08 12.06.2008 Samlenotat

Rådsmøde landbrug og fiskeri 23-24/6-08

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Svar på spm. nr. S 5780 05.09.2007 Endeligt svar

Svar på S 5780

2006-07

Svar på spm. nr. S 5778 05.09.2007 Endeligt svar

Svar på S 5778

2006-07

Vil ministeren på baggrund af, at danske mælkebønder får en støtte på 1,1 mia. kr. med henvisning til fiktive fald i priserne, samtidig med at priserne på mejeriprodukter stiger dramatisk, tage initiativ til en omlægning af den danske EU-landbrugsstøtte, sådan at mulighederne for at overføre en del af midlerne til landdistriktsudvikling udnyttes? 23.08.2007 § 20-spørgsmål

S 5778

2006-07

Vil ministeren på baggrund af, at danske mælkebønder får en støtte på 1,1 mia. kr. med henvisning til fiktive fald i priserne, samtidig med at priserne på mejeriprodukter stiger dramatisk, tage initiativer, der kan medvirke til at fremrykke afviklingen af EU’s landbrugsstøtte? 23.08.2007 § 20-spørgsmål

S 5780

2006-07

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik