Europaudvalget 2009-10
KOM (2008) 0423
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
17. december 2009
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Uddannelse for børn med indvandrerbaggrund
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Under-
visningsministeriet besvarelse af spørgsmål nr. 1 ad KOM (2008) 0423 af
den 20. november 2009 vedrørende de konkrete konsekvenser, det vil
have for Danmark at tilslutte sig forslaget til Rådskonklusionerne om
uddannelse for børn med indvandrerbaggrund.
Per Stig Møller