Arbejdsmarkedsudvalget 2007-08 (2. samling)
KOM (2008) 0426
Offentligt
603315_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig
og deres stedfortrdere
i'.siatisk PEd 2
DK-448 Kobeiihavn K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http: //ww\v.um.dk
Gioknt 3 00 8 06
Bilag joumalnummer Kontor
I 400.C.2-0 EUK
26 OKI. 2008
Til underretning for Folketirigets Europaudvaig vedkegges Ve1frdsmini-
steriets besvarelse af spørgsmi1 nr. 2 ad KOM (2008) 0426 af 29. Sep-
tember 2008.