Oprettelse af fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår oplysninger til offentligheden om receptpligtige lægemidler

Forslag til Europa-Parlamentets og rådets direktiv okm ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår oplysninger til offentligheden om receptpligtige lægemidler

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  Trukket tilbage af Kommissionen i maj 2014
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20080663.pdf

Ændret forslag

KOM20110633.pdf

Ændret forslag

KOM20120048.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
10.12.2008
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2008/0256
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114, stk. 1 TEUF, Art. 168, stk. 4 TEUF, Art. 114, stk. 1 TEUF, Art. 168, stk. 4 TEUF, Art. 114, stk. 1 TEUF, Art. 168, stk. 4 TEUF
EU's databaser om forslaget
  • 25-11-2011 kl. 07:45
    Møde nr. 8 i Europaudvalget
Det ændrede forslag er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 13. februar 2012, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 9. april 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

 

Kommissionens forslag blev fremsat den. 10. december 2008 og har til formål at indføre fælles regelsæt for lægemiddelvirksomheders udbredelse af information om receptpligtige lægemidler.

Det eksisterende forbud mod reklamer fra industrien for receptpligtig medicin opretholdes.

Hovedformålet med de Kommissionens forslag er:

  • at afgrænse de typer af information om lægemidler, som virksomhederne lovligt kan formidle (og som således ikke regnes for reklame)
  • at definere kvalitetsstandarder for information (informationen skal være objektiv, neutral, upartisk, verificerbar, up-to-date, troværdig, faktuelt korrekt og forståelig for offentligheden)
  • fastlægge autoriserede distributionskanaler såsom sundhedsrelaterede publikationer eller registrerede websteder om lægemidler (må ikke ske via tv eller radio)

Hertil kommer, at der ifølge forslaget skal etableres effektiv overvågning og kontrol med den information, som lægemiddelvirksomhederne spreder til offentligheden om receptpligtige lægemidler, så man undgår misbrug.
Medlemsstaterne skal f.eks. sikre, at lægemiddelvirksomheder registrerer alle websider, der indeholder information om receptpligtige lægemidler, før offentligheden får adgang til disse sider.

Endelig skal medlemsstaterne ifølge de to forslag sikre, at der kan træffes passende og effektive sanktioner, hvis ikke de foreslåede bestemmelser overholdes.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/11-11 28.02.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 315

2011-12

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 1-2/12-11 13.12.2011 Beslutningsreferat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 1-2/12-11

Bilag 6

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 2/12-11 12.12.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 1-2/12-11

Bilag 4

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 1.-2/12-11, sundhedsdelen 16.11.2011 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 1-2/12-11

Bilag 2

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. – sundhedsdelen 6/6-11 14.06.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 6/6-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Oversigt over EU-sager på Sundhed og forebyggelsesområdet i 2010 22.12.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 159

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 30/11-1/12-09 - sundhedsdelen 19.11.2009 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 30/11-1/12-09

Bilag 2

2009-10

Oversigt over væsentlige EU-sager på sundhedsområdet 01.10.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 596

2008-09

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 4/6-09 10.07.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 476

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde Beskæftigelse m.v. - sundhedsdelen 8-9/6-09 17.06.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde Beskæftigelse m.v. 8-9/6-09

Bilag 4

2008-09

Spm. om information til offentligheden om receptpligtige lægemidler, er i strid med grundlovens § 77 om ytringsfrihed, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 09.06.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0662

Spørgsmål 1

2008-09

2947. samling i Rådet Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik Luxembourg, den 8. og 9. juni 2009 08.06.2009 Pressemeddelelse

Rådsmøde Beskæftigelse m.v. 8-9/6-09

2008-09

Henvendelse af 29/5-09 fra Forbrugerrådet vedr. lægemiddelreklamer 29.05.2009 Henvendelse

KOM (2008) 0663

Bilag 4

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde Beskæftigelse m.v. fsva. sundhedsdelen 27.05.2009 Samlenotat

Rådsmøde Beskæftigelse m.v. 8-9/6-09

Bilag 2

2008-09

Svar på spm. nr. S 2188 20.05.2009 Endeligt svar

Svar på S 2188

2008-09

Vil ministen aktivt bekæmpe, at EU giver lægemiddelvirksomheder mulighed for at informere forbrugerne direkte om lægemidler og dermed reelt åbne op for reklamer for medicin? 13.05.2009 § 20-spørgsmål

S 2188

2008-09

Grundnotat om information til offentligheden om receptpligtige humanmedicinske lægemidler 06.05.2009 Notat

KOM (2008) 0662

Bilag 2

2008-09

Subsidiaritetsnotat vedr. overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og lægemiddelreklame 27.04.2009 Subsidiaritetsnotat

KOM (2008) 0663

Bilag 2

2008-09

Henvendelse af 14/4-09 fra Forbrugerrådet, Danske Patienter m. fl. vedr. forslag fra Kommissionen om information fra lægemiddelproducenter 14.04.2009 Henvendelse

KOM (2008) 0663

Bilag 1

2008-09

Oversigt over væsentlige EU-sager på Sundhedsområdet 1. halvår 2009 18.02.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 230

2008-09

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik