L 15 Forslag til lov om ændring af lov om social service.
(Merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom).
Af: Velfærdsminister Karen Jespersen (V)
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

PDF HTML Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 15/10-08 fra Pia Mortensen, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/10-08 fra Erik Jappe
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 24/10-08 fra Rasmus Michelsen, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 31710-08 fra Dansk Blindesamfund, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om, hvorledes blinde og svagsynede vil kunne leve op til forudsætningen om "ikke uvæsentlige" hjælpeforanstaltninger, når det er almindelig praksis, at mange af de hjælpeforanstaltninger, som blinde og svagsynede har brug for, ikke bevilges, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om beslutningen om bevilling af handicapbetingede merudgifter efter servicelovens § 100 forudsætter, at der altid skal være tale om en hjælpeforanstaltning, der er/kan være visiteret efter servicelovens bestemmelser, eller kan der også være tale om hjælpeforanstaltninger ydet af personens netværk mv., til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 6/11-08 fra Dansk Blindesamfund, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om teknisk bistand til at udarbejde ændringsforslag, der indebærer, kommunerne af egen drift genoptager de sager med personer, der har mistet deres merudgiftsydelse siden Ankestyrelsens principafgørelse nr. C-27-07 og vurderer dem med tilbagevirkende kraft efter principperne i lovforslaget, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 11/11-08 fra Lena Michelsen, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om ministeren vil genoverveje informationsindsatsen fra myndighedernes side i forhold til at oplyse om borgernes mulighed for at få genoptaget deres sager om merudgiftsydelse, til velfærdsministeren
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik