Socialudvalget 2008-09
L 15 Spørgsmål 24
Offentligt
604807_0001.png

Socialudvalget

Til:

Dato:

Velfærdsministeren31. oktober 2008
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 15

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Merudgiftsydelse og øgetfleksibilitet ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom).Af velfærdsministeren (Karen Jespersen).

Spørgsmål 24

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. oktober 2008 fra DanskBlindesamfund, jf. L 15 - bilag 10.
På udvalgets vegne
Christian H. Hansenformand
1/1