L 41 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven.
(Ny, valgfri metode for opgørelse af det skattepligtige afkast af pensionsordninger i pensionsinstitutter, justering af reglerne for udenlandske pensionsordninger m.v.).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 12

Til:
skatteminister Kristian Jensen (V)
Dato:
03-12-2008
Samling:
2008-09
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Hvorfor accepterer ministeren ikke Forsikring & Pensions forslags beskedne forøgelse af provenutabsrisikoen i udlandet, set i forhold til den risiko der allerede er i kraft af muligheden for at opbygge ubeskattede reserver i udlandet?

Endeligt svar

Dokumentdato:
08-12-2008
Modtaget:
08-12-2008
Omdelt:
08-12-2008
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik