L 99 Forslag til lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Af: Transportminister Lars Barfoed (KF)
Udvalg: Trafikudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Bilag

PDF HTML Følgebrev til Trafikudvalget vedr. høringsnotat.doc
PDF HTML Høringsnotat til Trafikudvalget - 090109.doc
PDF HTML Høringssvar fra Sund & Bælt Holding.pdf
PDF HTML Høringssvar fra 3F.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Advokatfirmaet Jonas Bruun.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Dansk Byggeri.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Dansk Cyklist Forbund og Danske Cykelhandlere.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Dansk Erhverv.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Dansk Transport og Logistik.pdf
PDF HTML Høringssvar fra DI - Organisation for erhvervslivet.pdf
PDF HTML Høringssvar fra DSB.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Fonden Femern Bælt Forum.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Guldborgsund Kommune.pdf
PDF HTML Høringssvar fra HORESTA.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Kommunernes Landsforening.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Kommunesamarbejdet Sjælland Syd.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Køge Kommune.pdf
PDF HTML Høringssvar fra LO.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Lolland Kommune.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Movia.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Region Sjælland - 1. del.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Region Sjælland - 2. del.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Rigsrevisionen.pdf
PDF HTML Høringssvar fra Banedanmark.doc
PDF HTML Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
PDF HTML Oversigt over spørgsmål om Femern Bælt forbindelsen fra seneste folketingsår
PDF HTML 387.pdf
PDF HTML Bet. L 99.doc
PDF HTML TRU-brev vedr statsgaranti -110309.doc
PDF HTML Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12.doc
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik