Folketingets Trafikudvalg

Christiansborg

1240 København K

Dato             12. januar 2009

J. nr.           600-7

Deres ref.

  

 

Vedrørende L 99 – Forslag til lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

./.

 
Hermed fremsender jeg høringsnotat samt kopi af de høringssvar, som Transportministeriet har modtaget vedrørende L 99 – forslag til lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

Der er modtaget høringssvar fra Køge Kommune, Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Kommunesamarbejdet Sjælland Syd (Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner), Region Sjælland, Kommunernes Landsforening, Rigsrevisionen, Sund & Bælt Holding A/S, DSB, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, Banedanmark, Movia, Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik, Dansk Transport og Logistik, DI – Organisation for erhvervslivet, Dansk Cyklist Forbund og Danske Cykelhandlere, 3F, HORESTA, Fonden Femern Bælt Forum, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Dansk Byggeri, LO, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv og Advokatfirmaet Jonas Bruun.

 

Med venlig hilsen

 

 

Lars Barfoed