Trafikudvalget

 

Til:

Dato:

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

19. januar 2009

L 99

Forslag til lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

Af transportministeren (Lars Barfoed).

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

 

Lovforslaget første behandles fredag den 23. januar 2009, hvorefter der kan stilles spørgsmål til lovforslaget. Det foreslås, at udvalgets behandling af lovforslaget derefter følger denne tidsplan:

 

-          SpørgsmÃ¥l til lovforslaget stilles senest torsdag den 5. februar 2009.

-          Transportministeren anmodes om at besvare de stillede spørgsmÃ¥l senest torsdag den 5. marts 2009.

-          Evt. ændringsforslag og betænkningsbidrag afleveres senest tirsdag den 10. marts 2009.

-          Lovforslaget sættes til politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning torsdag den 12. marts 2009.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Jesper Thinghuus,

udvalgssekretær