ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN

 

 

26. marts 2009

 

 

Besvarelse af spørgsmål 70 ad L 166 stillet af Boligudvalget den 25. marts 2009 efter ønske fra Thomas Jensen (S).    

 

 

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor forslaget ikke støtter energibesparende forbedringer i sommerhuse, hvor der mange steder er ét-lags glas og el-opvarmning?

 

Svar.

Partierne bag aftalen har valgt, at ordningen skal fremme renoveringer og energibesparende foranstaltninger i helårsboliger.  At tilskudsberettigede boliger lovligt skal anvendes til helårsbeboelse betyder, at sommer- og fritidshuse ikke er omfattet af tilskudsordningen, medmindre beboeren har ret til lovlig helårsbeboelse. Dette medfører f.eks. at pensionister, der i medfør af planloven har ret til at anvende deres sommerhus som helårsbolig, kan søge om tilskud. Det er desuden vurderingen, at beboerne vil få størst gavn af forbedringer i den bolig, hvor de opholder sig mest.

 

 

 

 

 

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

 

Tlf.           33 92 33 50

Fax          33 12 37 78

CVR-nr    10 09 24 85

oem@oem.dk

www.oem.dk