Retsudvalget 2008-09
L 211
Offentligt
690915_0001.png
690915_0002.png
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Lovafdelingen
Dato:Kontor:Sagsnr.:Dok.:
25. maj 2009Strafferetskontoret2009-730-0875MOA40719
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 27 vedrørende forslag til lovom ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om politietsvirksomhed, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forvaltningsloven(Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.) (L 211), som FolketingetsRetsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. maj 2009.
Brian Mikkelsen/Lars Hjortnæs
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 27 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til

lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om

politiets virksomhed, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forvalt-

ningsloven (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.) (L 211):

”Er våbensalg omfattet af ministerens ændringsforslag?”

Svar:

Salg af skydevåben eller af andre våben (end skydevåben) eller eksplo-sivstoffer af særdeles farlig karakter er omfattet af ændringsforslaget, idetder vil være tale om ”overdragelse” af de nævnte våben.
2