Retsudvalget 2008-09
L 211
Offentligt
690880_0001.png
690880_0002.png
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Lovafdelingen
Dato:Kontor:Sagsnr.:Dok.:
25. maj 2009Strafferetskontoret2009-730-0875MOA40731
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 39 vedrørende forslag til lovom ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om politietsvirksomhed, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forvaltningsloven(Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.) (L 211), som FolketingetsRetsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. maj 2009.
Brian Mikkelsen/Lars Hjortnæs
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 39 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til

lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om

politiets virksomhed, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forvalt-

ningsloven (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.) (L 211):

”Er signalpistoler, gaspistoler og startpistoler omfattet af lov-forslaget?”

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 26 fra Folketingets Retsud-valg vedrørende lovforslaget.
2