Folketingets Sundhedsudvalg


Slotsholmsgade 10-12

DK-1216 København K

Tlf. +45 7226 9000

Fax. +45 7226 9001

E-mail sum@sum.dk

Hjemmeside www.sum.dk

 

 

Dato: 16. december 2008

Kontor: Regional sundhed

J.nr.: 2008-1610-43

 

Sagsbeh.: vbl

Fil-navn:  Dokument 4

 


. / .

Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 (L 51), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 11. december 2008.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

 

 

Jakob Axel Nielsen   /   Vibeke Brask Lemche