Europaudvalget 2007-08 (2. samling)
2869+2870 - Almindelige anl. Bilag 1
Offentligt
559192_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig
og deres stedfortrdere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
J ournalnummer
Kontor
400. C.2-0
EUK
15. maj 2008
Med henblik pa mødet i Folketingets Europaudvaig fredag den 23. maj
2008 - dagsordenspunkt radsmøde (almindelige anliggender og eksterne
forbindelser) den 26.-27. maj 2008 - ved1gges Udenrigsministeriets
samlenotat om de punkter, der forventes optaget pa dagsordenen.
<-1