Europaudvalget 2008-09
2911 - Økofin Bilag 1
Offentligt
614320_0001.png
U D E N RI G S M I N 1ST E R I ET
Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig
og deres stedfortradere
Asiatik Plads 2
DK-1448 Kobenhavu 1<
Telefon ±45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 0533
E-mail: um@um.dk
http://vw.urn.dk
Girokonro
3
00
18 06
lSi]ag
J ournalnurnmcr
Kontor
400.C.2-0
EUK
21. november 2008
Med hcnblik pa mødet i Folketingets Europaudvaig fredag den 28. no-
vember 2008 - dagsordenspunkt ràdsmode (økonomi og finans) den 2
december 2008 - ved1gges Finansministcriets notat om de punkter der
forventes optaget pi dagsordenen.