Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09
S 1048
Offentligt
635717_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 1048§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL M UN DT LIG B E S VA R E L S EDE N

2 8. J AN U AR 2 0 0 9

Til:

Dato:

Stillet af:

Beskæftigelsesministeren23. januar 2009Thomas Adelskov (S)
Vil regeringen tage nye initiativer, der kan give virksomhederne mulighed forat fastholde fyringstruede medarbejdere?(Spm. nr. S 1048).
Den 23. januar 2009Lovsekretariatet
På Folketingets formands vegneLovsekretariatet