Til

Folketingets Lovsekretariat

 

Hermed sendes svar på spørgsmål S 292 af 6. november 2008 indleveret af Nanna Westerby (SF).

 

 

 

 

 

Kristian Jensen

                                                                  /Thomas Larsen


Spørgsmål:

Synes ministeren, at det er retfærdigt, at lejere skal betale en forhøjet husleje som resultatet af stigninger i dækningsafgiften, fordi de bor i en ejendom med erhvervslejemål, og mener ministeren ikke, at dette er i strid med skattestoppet?

 

Svar:

Det glæder mig, at SF nu tilsyneladende er begyndt at støtte skattestoppets overholdelse. Skattestoppet er rygraden i regeringens skattepoltik. Skattestoppet har nu i mere end 2.500 dage skabt økonomisk tryghed i Danmark og givet danske familier vished om, at der ikke bliver indført pludselige skatte- og afgiftsstigninger.

Samtidig rummer skattestoppet en vis fleksibilitet i forhold til det kommunale selvstyre. Kommunerne skal således overholde skattestoppet set for samtlige kommuner under ét. Det giver den enkelte kommune fleksibilitet til at vælge serviceniveau og sammensætning af finansieringen heraf forudsat, at det samlede kommunale skattestop er overholdt. Det er således frivilligt for den enkelte kommune, om den ønsker at opkræve dækningsafgift, ligesom den inden for visse rammer kan fastsætte satsen.

Jeg finder det naturligt, at det kommunale selvstyre på denne måde respekteres.