Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09
S 3013
Offentligt
723886_0001.png
Dato:Kontor:
11. september 2009Visum, Udsendelser ogHumanitære Sager
J.nr.:Sagsbeh.:Fil-navn:
09/05991DKSS-spm

Besvarelse af spørgsmål nr. S 3013 stillet af folketingsmedlem Johanne Schmidt-

Nielsen (EL) til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 4. september

2009.

Spørgsmål:

”Vil ministeren - eventuelt i fortrolig form - begrunde afslaget på humanitær opholdstilladelsetil Hassan Mohammad Gardi, som lider af demens samt begrunde tildelingen af humanitæropholdstilladelse til Khanoglan i 2006, hvor sidstnævnte netop fik humanitæropholdstilladelse med den begrundelse, at han er dement, jf. Ekstra Bladets artikel den 3.september 2009 »Hassan er gået under jorden”.

Svar:

Det er ikke muligt at besvare spørgsmålet inden for de rammer, der gælder for spørgsmålstillet i henhold til Folketingets Forretningsordens § 20.
Holbergsgade 6 ¶ 1057 København K ¶ T 3392 3380 ¶ F 3311 1239 ¶ E inm@inm.dk ¶ www.inm.dk