Erhvervsudvalget 2008-09
S 3082
Offentligt
732188_0001.png
732188_0002.png
Folketingets Lovsekretariat
ØKONOMI- OGERHVERVSMINISTEREN
23. september 2009
Vedlagt fremsender jeg min besvarelse af spørgsmål S 3082 stillet afBenny Engelbrecht (S) den 14. september 2009.
ØKONOMI- OGERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-121216 København K
Med venlig hilsenTlf.FaxCVR-nr33 92 33 5033 12 37 7810 09 24 85
Lene Espersen
oem@oem.dkwww.oem.dk
ØKONOMI- OGERHVERVSMINISTEREN

Besvarelse af spørgsmål S 3081 stillet af Benny Engelbrecht den 14.

september 2009.

ØKONOMI- OGERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-121216 København K

Spørgsmål S 3081:

Vil ministeren, hvis elektronikbranchen ikke selv strammer op for deretningslinjer, der anvendes, når der sælges tillægsforsikringer, væreindstillet på at gennemføre en stramning af reglerne på området,eksempelvis ved at indføre et forbud mod salg af tillægsforsikringer?
Tlf.FaxCVR-nr
33 92 33 5033 12 37 7810 09 24 85
oem@oem.dkwww.oem.dk

Svar:

Idet jeg kan henvise til mit svar på spørgsmål S 3082, vil jeg først tage stil-ling til, om der er behov for stramninger af reglerne vedr. tillægsforsikrin-ger, når Forbrugerstyrelsen har foretaget en opfølgende undersøgelse, derskaber et bredere overblik over markedet for tillægsforsikringer, og deeventuelle problemer forbrugerne oplever.