Folketingets Lovsekretariat

Christiansborg

1240 København K

 

 

Folketingsmedlem Eigil Andersen (SF) har den 5. januar 2009 stillet følgende spørgsmål nr. S 872, som hermed besvares.

 

 

Spørgsmål nr. S 872:

”Har forsvaret efter ministerens vurdering levet op til sit ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for de 16 soldater og kontormedarbejdere, som blev syge med farlige nervegaslignende symptomer, efter at forsvaret havde sat dem til at rydde en giftig sø på Farum Kaserne - med store mængder af tungmetallet cadmium - for gamle kugler og øvelsesgranater, og hvad begrunder ministeren sin vurdering med?”

 

 

Endeligt svar:

Jeg vil gerne understrege, at jeg ser med stor alvor på sagen om oprydningen af søen på Farum Kasserne. 

 

Forsvarsministeriet ser ligeledes med stor alvor på sagen, idet de har oplyst mig om, at der er iværksat en auditørundersøgelse af hændelsen, hvilket svarer til en politiundersøgelse. Jeg har derfor ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at gå yderligere ind i sagen.

 

 

Venlig hilsen

 

 

 

 

Claus Hjort Frederiksen