Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del Bilag 194
Offentligt
789246_0001.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalgog deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
25. januar 2010

NOTAT

Begrundet udtalelse vedr. miljøvurdering af planer og programmer

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljøministe-riets notat om besvarelse af begrundet udtalelse vedrørende overtrædelsenr. 2007/2481 i forhold til direktivet om miljøvurdering af planer ogprogrammer (2001/42/EØF).Notatet er ligeledes sendt til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.
Per Stig Møller