Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del Bilag 298
Offentligt
817379_0001.png

Europaudvalget

Til:

Dato:

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere23. marts 2010

Talepapir fra samrådet i FLF 17/3-10 om pesticidrester i dansk frugt

Til brug for samrådet i Europaudvalget onsdag den 24. marts 2010 vedrøren-de komitésag om maksimalgrænseværdier for pesticidrester fremsendes fø-devareministerens talepapir fra samrådet i Udvalget for Fødevarer, Landbrugog Fiskeri den 17. marts 2010 om pesticidrester i dansk frugt.
Med venlig hilsen
Rebecca Wolffberg,udvalgssekretær
1/1