Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del Bilag 298
Offentligt
817397_0001.png
Folketingets Udvalg for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri
København, den 23. marts 2010Sagsnr.: 4669Dok.nr.: 72121
Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 19. marts 2010stillet følgende spørgsmål nr. 258 (Alm. del) som hermed besvares. Spørgsmålet erstillet efter ønske fra udvalget.

Spørgsmål 258:

”Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af FLF alm. del – samrådsspørgsmål AI ogAJ om pesticidrester i dansk frugt den 17. marts 2010 oversende det talepapir, der lå tilgrund for besvarelsen?”

Svar:

./.Talepapiret, der lå til grund for min tale i forbindelse med afvikling af samråd AI og AJden 17. marts 2010, er vedlagt denne besvarelse.
Henrik Høegh/Thomas Elvensø