Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del Bilag 299
Offentligt
818538_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer og stedfortrædere
25. marts 2010
Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 19/3-10 vedr. Europa 2020
På Europaudvalgets møde fredag den 26. marts 2010 skal sagen vedrørende
EU´s 2020-strategi behandles i forbindelse med forelæggelsen af rådsmøde
(landbrug og fiskeri) d. 29. marts 2010. Til brug herfor fremsendes uddrag af
referatet fra Europaudvalgets møde fredag den 19. marts 2010, hvor sagen
senest blev behandlet under forelæggelsen af rådsmøde (almindelige anlig-
gender og udenrigsanliggender) d. 22.-23. marts 2010.
Det endelige referat for hele mødet den 19. februar 2010 omdeles snarest.
Med venlig hilsen
Rebecca Wolffberg,
udvalgssekretær
1/1