Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del Spørgsmål 53
Offentligt
819561_0001.png

Europaudvalget

Til:

Dato:

Udenrigsministeren26. marts 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

EUU alm. del

Spørgsmål 53

Vil ministeren redegøre for, hvorfor han ønsker at højne grænseværdierne forpesticidrester i jordbær og gulerødder, når Fødevarestyrelsens rapport ompesticidrester i frugt og grønt 2008 viser, at de nuværende grænseværdieroverholdes?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på sfpiod@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Anne-Marie Meldgaardformand
Kopi til fødevareministeren
1/1