Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del
Offentligt
832096_0001.png
Folketingets Europaudvalg
København, den 22. april 2010Sagsnr.: 4832FVM 755
Folketingets Europaudvalg har i brev af 26. marts 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 53(Alm. del) som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr(SF).

Spørgsmål 53:

”Vil ministeren redegøre for, hvorfor han ønsker at højne grænseværdierne for pesticid-rester i jordbær og gulerødder, når Fødevarestyrelsens rapport om pesticidrester i frugtog grønt 2008 viser, at de nuværende grænseværdier overholdes?”

Svar:

Inden der fastsættes en grænseværdi undersøges det altid, at denne grænseværdi ersundhedsmæssig forsvarlig.Der var i det forslag, der netop er vedtaget i Kommissionen, flere grunde til de ønskedenye grænseværdier for en række pesticidrester i visse fødevarer. Nogle afgrænseværdierne blev ændret på baggrund af behov for nye eller ændrede brug. Andre afde i forslaget foreslåede ændringer af grænseværdier var på baggrund af, at nye under-søgelser havde vist, at ellers korrekt og godkendt anvendelse ville kunne resultere i over-skridelse af grænseværdien, og grænseværdierne fastsættes altid ud fra det højestefundne restindhold i kontrollerede markforsøg. Grænseværdierne skal som nævnt altidvære sundhedsmæssigt forsvarlige.