Kommunaludvalget 2009-10
B 121 Bilag 1
Offentligt
842528_0001.png
842528_0002.png
Til beslutningsforslag nr.B 121
Folketinget 2009-10
Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 0. maj 2010
1. udkast
Betænkningover
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af muligheden for at indgåvalgforbund i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet[af Hans Kristian Skibby (DF) m.fl.]
1. UdvalgsarbejdetBeslutningsforslaget blev fremsat den 2. februar 2010 og var til 1. behandling den 26. april 2010.Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kommunaludvalget.MøderUdvalget har behandlet beslutningsforslaget i <> møder.2. Indstillinger og politiske bemærkninger<>Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sam-bandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer iudvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser ibetænkningen.En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.[Der gøres opmærksompå, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemningi Folketingssalen.]
2
Erling Bonnesen (V) Sophie Løhde (V) Hans Christian Thoning (V) Per Bisgaard (V)Flemming Damgaard Larsen (V) Hans Kristian Skibby (DF)fmd.Henrik Brodersen (DF)Henrik Rasmussen (KF)nfmd.Jørgen S. Lundsgaard (KF) Rasmus Prehn (S) Maja Panduro (S)Thomas Jensen (S) Lennart Damsbo-Andersen (S) Flemming Bonne (SF) Karl H. Bornhøft (SF)Erika LorentsenLine Barfod (EL)
Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sam-bandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.Folketingets sammensætningVenstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47Socialdemokratiet (S)45Dansk Folkeparti (DF)24Socialistisk Folkeparti (SF)23Det Konservative Folkeparti (KF)18Det Radikale Venstre (RV)9Enhedslisten (EL)4Liberal Alliance (LA)Inuit Ataqatigiit (IA)Siumut (SIU)Tjóðveldisflokkurin (TF)Sambandsflokkurin (SP)Uden for folketingsgrupperne(UFG)311112