Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10
B 145
Offentligt
845846_0001.png
Folketingets Miljø- og PlanlægningsudvalgChristiansborg1240 København K
J.nr. BLS-101-01407Den 12. maj 2010
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 15. april 2010 stilletfølgende spørgsmål nr. 2 (B 145), som hermed besvares. Spørgsmålet erstillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 2 (B 145)

Vil ministeren oplyse, om den statslige planlægning vil inddrage den nyestekommuneplanlægning for vindmøller, der er foretaget, eller som er underudarbejdelse af kommunerne?

Svar

Ministerierne screener de statsligt ejede arealer med henblik på at identifi-cere arealer, hvor der potentielt vil kunne planlægges for vindmøller. Der ertale om en umiddelbar vurdering, som foretages af ministerierne, som ejerarealerne.Arealer, som findes potentielt egnede for en videre planlægning for vindmøl-ler, vil blive foreslået af ejerministeriet til den pågældende kommune medhenblik på, at kommunen efterfølgende kan indarbejde arealet i kommune-planlægningen, såfremt anvendelsen af arealet ikke strider mod den øvrigekommunale planlægning.Det er således forsat landets kommuner, som har ret og pligt til at varetagekommuneplanlægningen for vindmøller med en højde op til 150 meter. By-og Landskabsstyrelsens miljøcentre varetager planlægningen for vindmøllerover 150 meter. En eventuel brug af statslige arealer til planlægning forvindmøller forventes derfor at ske i overensstemmelse med kommunernesegne ønsker herom.
Karen Ellemann
/ Sven Koefoed-Hansen
Miljøministeriet • Højbro Plads 4 • 1200 København KTlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk