Europaudvalget 2008-09
KOM (2009) 0373 Bilag 1
Offentligt
718043_0001.png
U DEN RIGS MIN ISTERIET
Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig
og deres stedfortredere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag Journalnummer
I 400.C.2-0
Kontor
EUK 28. august 2009
FORELOBIGT N}ERHEDSNOTAT
Indgâelse af konventionen om international inddrivelse af børne-
bidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer
Til underretning for Folketingets Europaudvaig ved1gges Justitsniiniste-
nets foreløbige na2rhedsnotat vedrørende forsiag til Râdets afgorelse om
Det Europeiske F1lesskabs indgâelse af konventionen om international
inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag ill fa-
miliemedlemmer, KOM (2009) 0373.
Materialet er ligeledes sendt dl Folketingets Retsudvaig.