KOM (2009) 0703, spørgsmål 12

Af:
Per Clausen (EL)
Til:
udenrigsminister Lene Espersen (KF)
Kopi til:
økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato:
13-07-2010
Samling:
2009-10
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Den afvejning, ministeren må have foretaget, har under alle omstændigheder handlet om proportionaliteten mellem terrorbekæmpelseshensynet på den ene side og privatlivsbeskyttelseshensynet på det andet. Datatilsynet har tidligere kritiseret masseudleveringen som værende i strid med dette proportionalitetsbegreb. Det er siden blevet påvist, at "bulk-udlevering" anvendt til at finde terrorister ud fra en samkøring af forskellige data såsom internetadfærd, email-overvågning, flyrejsemønstre og betalinger, ikke har nogen praktisk værdi. Mener ministeren, at han har været berettiget til uden præcist at orientere folketinget at komme til det resultat, at bulkudlevering uden videre kan finde sted uanset EU's position?

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik