Europaudvalget 2009-10
KOM (2009) 0126
Offentligt
835648_0001.png
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Lovafdelingen
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
26. april 2010
Formueretskontoret
Nina Juhl Møgelhøj
2010-7004-0032
NJM41023
+ bilag
Hermed sendes til brug for udenrigsministerens besvarelse af spørgsmål
nr. 1, som Europaudvalget har stillet den 21. april 2010, et notat om for-
slag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af for-
sinket betaling i handelstransaktioner (Omarbejdning) (KOM (2009)
0126).
Lars Barfoed
/
Anne Kristine Axelsson
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk