Kommissionsforslag

Samling: 2010

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Rådets holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (oprindeligt forslag fra Kommissionen om "skatte- og afgiftsændring", KOM(2009) 194)

Denne artikel dækker disse emner:
Dokumentdato:
13-12-2010
Modtaget:
13-12-2010
Omdelt:
13-12-2010

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik