Udviklingspositivt politikkohærens - politikrammer for en EU-dækkende strategi

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Udviklingspositivt politikkohærens - politikrammer for en EU-dækkende strategi

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Meddelelse

KOM20090458.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
15.09.2009
Dokumenttype:
Meddelelse
Procedurenummer:
COM/2009/0458
EU's databaser om forslaget
  • 17-05-2013 kl. 10:15
    Møde i Europaudvalget

Kommissionens meddelelse om politik-kohærens (samtænkning) for udvikling (PCD), søger at styrke Kommissionens arbejde med kohærens. Kommissionen har arbejdet med politik-kohærens siden 2005 inden for 12 indsatsområder: handel, miljø, klimaforandring, sikkerhed, landbrug, fiskeri, den sociale dimension af globalisering som beskæftigelse og arbejdsvilkår, migration, forskning og innovation, informations samfundet, transport og endelig energi.

PCD-begrebet blev bragt på bane på et tidspunkt, hvor EU's forbindelser med udviklingslandene i hovedsagen drejede sig om udviklingssamarbejde og handel, og andre politikker havde bivirkninger for udviklingslandene, som underminerede deres udviklingsbestræbelser. Situationen er nu en anden. På grund af et nærmere samvirke og den fortsatte intensivering af globaliseringen er bivirkningerne af andre EU-politikker for udviklingslandene blevet mere systematisk mærkbare. Der er talrige eksempler herpå, fra forordninger inden for miljø eller forbrugerbeskyttelse til beslutninger vedrørende migration eller sikkerhed.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik