Socialudvalget 2009-10
L 168 Bilag 2
Offentligt
825374_0001.png

Socialudvalget

Til:

Dato:

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere13. april 2010

L 168

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forbedring og forenklingaf regler om støtte til køb af bil).Af socialministeren (Benedikte Kiær).

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Frist for spørgsmål:Frist for svar:Politisk drøftelse:Frist for politiske bemærkninger og ændringsforslag:Betænkningsafgivelse:19. april 201023. april 201029. april 20103. maj 20106. maj 2010
Med venlig hilsen
Ketty Gammelgaard,udvalgssekretær
1/1