L 32 Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m.
(Ophævelse af eneretten til matrikulært arbejde m.m. i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt registrering af forandringer af ejendommes grænser mod søterritoriet).
Af: Miljøminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Boligudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 5

Til:
miljøminister Troels Lund Poulsen (V)
Dato:
29-10-2009
Samling:
2009-10
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Er ministeren ikke enig i, at det traditionelle udgangspunkt i den juridiske litteratur går ud på, at kommuner i lighed med private personer og virksomheder er omfattet af beskyttelsen efter grundlovens § 73? Herunder om det forhold at lovforslaget netop retter sig mod to kommuner, således ikke giver grundlag for en anden vurdering i forhold til grundlovens § 73?

Endeligt svar

Dokumentdato:
16-11-2009
Modtaget:
16-11-2009
Omdelt:
18-11-2009
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik