Erhvervsudvalget 2009-10, Erhvervsudvalget 2009-10
L 109 , L 110
Offentligt
820090_0001.png
Folketingets Erhvervsudvalg
ØKONOMI- OGERHVERVSMINISTEREN
26. marts 2010
Vedlagt fremsender jeg min besvarelse af spørgsmål 9 ad L 109 stillet afErhvervsudvalget den 16. marts 2010.
ØKONOMI- OGERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-121216 København K
Med venlig hilsenTlf.FaxCVR-nr33 92 33 5033 12 37 7810 09 24 85
Brian Mikkelsen
oem@oem.dkwww.oem.dk