Europaudvalget 2009-10
2970+2971 - Almindelige anl. Bilag 4
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
30. oktober 2009
REDEGØRELSE
Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den
26.-27. oktober 2009
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Udenrigsmi-
nisteriets redegørelse for rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne
forbindelser) den 26.-27. oktober 2009.
Per Stig Møller