Europaudvalget 2009-10
Rådsmøde 2979 - RIA Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EUK
19. november 2009
SAMLENOTATER
Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 30. november - 1. de-
cember 2009
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 27. november
2009 - dagsordenspunkt rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 30.
november til 1. december 2009 - vedlægges Forsvarsministeriets samle-
notater vedrørende dagsordenspunkterne 17 og 18.
Per Stig Møller