§ 20-spørgsmål S 2244 Om retplejeloven for Færøerne.
Til: Justitsminister Lars Barfoed (KF)
Dato: 20-05-2010
Samling: 2009-10
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 20-05-2010
Endelig besvarelse 26-05-2010
Spørgsmålets ordlyd:
Hvilke skridt vil ministeren tage som følge af, at den færøske justitsminister har erklæret, at der er foretaget brud på retsplejeloven for Færøerne i forbindelse med ansættelsen af en ny politiinspektør for Færøerne, hvor det færøske landsstyre ikke har fået mulighed for at afgive erklæring, sådan som retsplejeloven for Færøerne foreskriver i § 110?
Skriftlig begrundelse:
Siden den såkaldte politireform blev igangsat i Danmark, har undertegnede gentagne gange rejst spørgsmål over for den danske justitsminister om, hvilke planer og mulige omlægninger, der påtænkes for politiet og anklagemyndigheden i Færøerne. Svarene har været undvigende. Nu er hele politiet og anklagemyndigheden i Færøerne radikalt omlagt, uden at de færøske myndigheder har deltaget i dette arbejde, hverken aktivt eller med observatørstatus som den færøske minister og det færøske parlament ellers udtrykte klare ønsker om. Som et element i hele den omlægning - der selvsagt har store konsekvenser for færøsk lovgivning, retssikkerhed og forvaltningsstruktur - er der ansat en ny ledende politiinspektør samt en række politikommissærer under den omlagte forvaltning, uden at de færøske myndigheder er blevet hørt eller har haft mulighed for at afgive erklæring. Udover at der i hele omlægningen er tale om tilsidesættelse af grundlæggende demokratiske principper, er der i forbindelse med ansættelsen af ny ledelse, opstået en klar juridisk sag. Retsplejeloven for Færøerne foreskriver (spørgerens understregning): »§ 110. Under rigspolitichefen henlægges særlig: 1) Fordeling og omflytning samt indstillinger om ansættelser og forfremmelser inden for Færøernes politikorps og politiets kontorpersonale. Forinden indstilling om ansættelse i politikorpset afgives, indhenter rigspolitichefen erklæring fra landfogden (politimesteren) og fra Færøernes landsstyre.« Det færøske landsstyre har ikke fået mulighed for at afgive erklæring, før ansættelserne blev gennemført. Den færøske justitsminister har erklæret i både det færøske parlament, offentligt i pressen og over for det danske justitsministerium og Rigspolitichefen, at der er tale om et klokkeklart brud på retsplejeloven for Færøerne. Det burde stå klart, at hvis det danske justitsministerium ikke overholder selve retsplejeloven, som det selv har det juridiske ansvar for at opretholde, så er der tale om en overordentlig alvorlig sag for retssikkerheds- og retsstatsprincipper. Det påhviler derfor nu den danske justitsminister et stort ansvar for at tage alle nødvendige skridt og konsekvenser for at rette op på denne sag. Sagen blev rejst af undertegnede allerede den 7. februar d.å., og det må derfor anses for tidspresserende, at der opnås en politisk afklaring nu.

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik