§ 20-spørgsmål S 2549 Om forstyrrelse af den offentlige orden.
Til: Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V)
Dato: 09-07-2010
Samling: 2009-10
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 09-07-2010
Endelig besvarelse 16-07-2010
Spørgsmålets ordlyd:
Har ministeren en holdning til, at udvisning af udlændinge, herunder EU-borgere, med henvisning til § 25 i udlændingeloven om »forstyrrelse af den offentlige orden«, sådan som det nu sker med et større antal romaer/sigøjnere, også bør udstrækkes til udvisning af enhver udlænding, der gennem sin adfærd som f.eks. småkriminalitet og betleri udøver forstyrrelse af den offentlige orden?
Skriftlig begrundelse:
Det er glædeligt, at udlændingemyndighederne og politiet har fundet sammen om at anvende udlændingelovens § 25 om forstyrrelse af den offentlige orden til at udvise et større antal romaer/sigøjnere, der har hærget hovedstadsområdet og blandt andet har opslået ulovlige teltlejre i rekreative områder. Disse romaer/sigøjnere har gennem en del år specielt i sommerhalvåret haft en forstyrrende adfærd, der også har skabt stor utryghed hos befolkningen. Politiet taler jævnligt om kriminalitet begået af østeuropæere, og befolkningen har med rette svært ved at vide, om romaerne/sigøjnerne er en del af denne kriminalitet. Hvis EU-retten om fri bevægelighed skal give mening, må det være underforstået, at retten til fri bevægelighed kun må udøves med lovligt formål for øje. Begår udlændinge derfor kriminalitet i Danmark eller overtræder andre regler f.eks. ved at campere ulovligt, må myndighederne have en let adgang til at udvise sådanne personer. Spørgeren efterlyser ministerens holdning til, at udvisningsadgangen skal anvendes bredt og i alle tilfælde over for udlændinge, der ikke har noget særligt forhold til Danmark, ud over at de kommer her for at begå kriminalitet eller overtræde gældende regler.
Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
16-07-2010
Modtaget:
16-07-2010
Omdelt:
19-07-2010

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik