Sundhedsudvalget 2009-10
S 2669
Offentligt
883388_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 2669§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E

Til:

Dato:

Stillet af:

Indenrigs- og sundhedsministeren26. august 2010Sophie Hæstorp Andersen (S)
Er ministeren tilfreds med, at Lægemiddelstyrelsen har valgt at tillade lægerat have aktier og aktieoptioner for op til 200.000 kr. i medicinalvirksomheder,hvis medicin de også skriver recepter ud på?(Spm. nr. S 2669).På Folketingets formands vegneLovsekretariatet
Den 26. august 2010
Svaret bedes sendt elektronisk tilspørgeren påSophie.Andersen@ft.dk og tilLovsekretariatet på lov@ft.dk.