§ 20-spørgsmål S 842 Om Natura 2000-områder.
Til: Miljøminister 2001 Troels Lund Poulsen (V)
Dato: 15-01-2010
Samling: 2009-10
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 15-01-2010
Endelig besvarelse 25-01-2010
Spørgsmålets ordlyd:
Mener ministeren, at det i forbindelse med godkendelsen af et projekt, bør være tilstrækkeligt at kunne dokumentere en reduktion i belastningen af et Natura 2000-område, eller at påvirkningen fra projektet bør skulle vurderes konkret ud fra den bedst tilgængelige viden om områdets tålegrænse?
Skriftlig begrundelse:
Kommunerne skal ved behandling af ansøgninger om husdyrbrug foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Endeligt svar

Dokumentdato:
25-01-2010
Modtaget:
25-01-2010
Omdelt:
26-01-2010

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik