Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10
S 2612
Offentligt
880266_0001.png
Folketingets Lovsekretariat
København, den 13. august 2010Sagsnr.: 6576Dok.nr.: 125190
Folketinget har i skrivelse af 6. august 2010 (spørgsmål S 2612) anmodet om minbesvarelse af følgende af Per Clausen (EL) stillede spørgsmål:

Spørgsmål S 2612:

”Vil ministeren tage initiativ til, at det forbydes at bruge afkom fra klonede dyr ifødevareproduktionen i Danmark?”

Svar:

For besvarelse af ovenstående spørgsmål henvises til besvarelse af spørgsmål S 2610.
Henrik Høegh
/Tanja Andersen