Sundhedsudvalget 2009-10
S 2669
Offentligt
884958_0001.png
Slotsholmsgade 10-12DK-1216 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Mim@im.dkWwww.sum.dk
Folketingets Lovsekretariat
Dato: 31. august 2010Enhed: Primær SundhedSagsbeh.: SUMNMOSags nr.: 1006973Dok nr.: 289728
Medlem af Folketinget Sophie Hæstorp Andersen (S) har den 26. august 2010stillet følgende spørgsmål nr. S 2669 til indenrigs- og sundhedsministeren,som hermed besvares.Spørgsmål S 2669:”Er ministeren tilfreds med, at Lægemiddelstyrelsen har valgt at tillade lægerat have aktier og aktieoptioner for op til 200.000 kr. i medicinalvirksomheder,hvis medicin de også skriver recepter ud på?”
Svar:Ja, for når Lægemiddelstyrelsen i konkrete tilfælde har tilladt læger at haveaktier og aktieoptioner i lægemiddelvirksomheder i den størrelsesorden skyl-des det, at Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at lægernes tilknytning i dissetilfælde var uden risiko for patienterne.Det væsentlige er, at lovgivningen pålægger lægerne at ansøge Lægemiddel-styrelsen om tilladelse til at eje aktier, samt at Lægemiddelstyrelsen altid fore-tager en konkret vurdering af, om tilknytningen til en virksomhed vurderes atpåvirke lægens uvildighed. Der er altså ikke tale om, at lægerne har et rets-krav på at kunne eje aktier for 200.000 kr. Desuden er der fuld åbenhed omlægernes tilknytning til medicinalindustrien via Lægemiddelstyrelsens hjem-meside, sådan at patienterne har adgang til oplysninger om lægens tilknyt-ningsforhold.I øvrigt skal bemærkes, at vores lovgivning på apoteksområdet indebærer, atapotekerne som hovedregel skal udlevere den billigste medicin til kunden.
Med venlig hilsen
Bertel Haarder / Nina Moss